پنل خورشیدی مونو کریستال (تک بلوری)

 

این نوع پنل شامل سلول های خورشیدی هستند که از کریستال خالص سلیکون ساخته می شوند . حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد راندمان دارند، در آب و هوای گرم عملکرد بهتری دارند، قیمت آنها نسبتاً بالاتر است.

این پنل های خورشیدی از چندین سلول خورشیدی کوچکتر که هر کدام از یک کریستال سیلیکونی مجزا ساخته شده اند، ایجاد می گردند. بین پنل های خورشیدی رایج و در دسترس امروزی، این نمونه ها از راندمان بالاتری نسبت به سایر انواع برخوردار هستند. 

این پنل ها همه ی خصوصیات نمونه های پر بلوری را دارا هستند ولی به دلیل بالا بودن بازدهی، اگرملاک را میزان توان تولیدی در نظر بگیریم، آنها را باید کوچکترین و جمع و جورترین پنل ها به حساب آورد.